Standardisering och innovation inom stadsodling

Diarienummer 2014-03987
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - maj 2018
Status Pågående