Standardisering och innovation inom stadsodling

Diarienummer 2014-03987
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Använda området stadsodling för att belysa samspelet mellan innovation och standardiseringsarbete. Möjliggöra för aktörer att interagera med och utnyttja standardisering som ett innovationsverktyg. Syfte och mål uppfylldes delvis. Bildande av TK 592 och det arbete som bedrevs var i linje med syfte och mål. I och med att arbetet lades vilande gjorde att syfte och mål inte gavs möjlighet att uppfyllas fullt ut. SIS initiativ med att försöka starta om detta projekt under hösten 2018 gör att tidigare arbetet ges möjlighet att tas om hand och utvecklas vidare inom området.

Resultat och förväntade effekter

Ny/bredare kunskap om hur man använder standardisering som verktyg i innovationsarbete. Detta uppnåddes delvis. Deltagarna i TK 592 fick insikt i hur standardisering kan användas som innovationsverktyg, dock inte fullt ut p.g.a. att arbetet inte avslutades. Möjligheter finns nu att fortsätta projektet i och med en lyckad slutkonferens och ett planerat uppstartsmöte 2 oktober 2018 med målet att återuppta och förnya arbetet.

Upplägg och genomförande

Komplexiteten i upplägget avseende sakfrågor och intressenter underskattades. Mer arbete skulle ha lagts på att på ett tidigare stadium definiera fokusområden och att hitta en bredare förankring inom näringsliv, organisationer och akademi.

Externa länkar

Program för slutkonferensen med målsättningen att återuppta arbetet med odling i stadsmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.