Standardiserade öppna datakällor för Svensk scenkonst

Diarienummer
Koordinator RIKSTEATERN
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål: tillgängliggöra data. 3 webbtjänster skapade, en fjärde under utredning. Målet uppfyllt. Mål: samarbeta med andra aktörer. Under initial fas förde vi dialog med ett antal aktörer, inklusive bland annat Folkets Hus och Parker. Mål: ge Riksteaterns ägare ökade möjligheter till större omsättning.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat: teknisk lösning på plats som tillhandahåller olika data. Utfall: teknisk lösning på plats. OK. Förväntat resultat: använda vår egen tekniska lösning. OK. Förväntat resultat: en extern användare. Utfall: ingen extern användare, ännu. Kommunikativ plan finns. Förväntat resultat: att en kommunikativ plan finns på plats och att marknadsföring kommer igång. Utfall: plan skapas och kommer att genomföras under 2013.

Upplägg och genomförande

PLAN: Juli-aug: datamodellering - etablering av (förslag till) standard för informationen Aug-okt: framtagning av teknisk lösning Aug-okt: dialog kring vilka informationsmängder som vi vill/kan/bör tillhandahålla Okt-dec: implementation och dokumentation Jan: avrapportering/slutrapport Planen har i stort sett hållits.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.