Standardiserade öppna datakällor för Svensk scenkonst

Diarienummer 2012-01688
Koordinator RIKSTEATERN
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål: tillgängliggöra data. 3 webbtjänster skapade, en fjärde under utredning. Målet uppfyllt. Mål: samarbeta med andra aktörer. Under initial fas förde vi dialog med ett antal aktörer, inklusive bland annat Folkets Hus och Parker. Mål: ge Riksteaterns ägare ökade möjligheter till större omsättning.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat: teknisk lösning på plats som tillhandahåller olika data. Utfall: teknisk lösning på plats. OK. Förväntat resultat: använda vår egen tekniska lösning. OK. Förväntat resultat: en extern användare. Utfall: ingen extern användare, ännu. Kommunikativ plan finns. Förväntat resultat: att en kommunikativ plan finns på plats och att marknadsföring kommer igång. Utfall: plan skapas och kommer att genomföras under 2013.

Upplägg och genomförande

PLAN: Juli-aug: datamodellering - etablering av (förslag till) standard för informationen Aug-okt: framtagning av teknisk lösning Aug-okt: dialog kring vilka informationsmängder som vi vill/kan/bör tillhandahålla Okt-dec: implementation och dokumentation Jan: avrapportering/slutrapport Planen har i stort sett hållits.

Externa länkar

Videoklipp - kort presentation om projektet och dess resultat Riksteaterns hemsida för öppna data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.