Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stall och STEM

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Energiteknik, Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Då det inom de tekniska yrkena och de tekniska utbildningarna idag finns få kvinnor har vi gjort en satsning på hur dessa skulle kunna anpassas till att ta tillvara tjejernas passion. Inte som gjorts hittills, att man försöker anpassa tjejerna till de utbildningar som finns. Vi har valt hästintresset då detta är stort bland dem. Genom att kombinera tjejernas passion för hästar med teknik och naturvetenskap har vår ambition varit att hitta nya yrken och skapa utbildningar som kan fånga tjejernas intresse samtidigt som de ger en högskoleutbildning på hög nivå.

Resultat och förväntade effekter

Vi bjöd in hästintresserade tjejer till ett event där vi arbetade kring frågeställningen utbildning och yrke. Tjejerna kom med förslag, både existerande och inte existerande yrken. Det är inte lätt för ungdomar att ha en överblick över vad som finns för erbjudanden. För att ta det ytterligare ett steg genomförde vi en workshop med lärare och expertis där tre förslag vaskades fram som kan vara av stort samhälleligt intresse. Vi är övertygade att om vi kombinerar tjejernas passion för hästar med teknik och naturvetenskap så hittar man nya yrken och möjliggör nya utbildningar högskolenivå.

Upplägg och genomförande

Ett event skapades under tävlingsdagarna för Eurohorse (170221). Ett trettiotal elever anammade inbjudan. Och så även deras lärare. Under eventet hade fyra inspiratörer bjudits in att presentera sitt arbete med häst och teknik i kombination med innovation och entreprenörskap. Inspirationen följdes av en facilitierad kreativ workshop i mindre grupper där deltagarna diskuterade framtida utbildningar, yrken, innovationer som var kombinationer av Stall & STEM.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04715

Statistik för sidan