Städer som gruvor: grunden för en ny industrigren

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 940 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04338

Statistik för sidan