Städer som gruvor: grunden för en ny industrigren

Diarienummer 2009-04338
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 940 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2013
Status Avslutat