Stad möter landsbygd

Diarienummer 2013-01324
Koordinator WINTERKVIST.COM COMPUTER SECURITY CENTER HANDELSBOLAG
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att medvetandegöra ungdomar och företag om varandras insikter, kunskaper och kompetenser. Detta har vi uppnått genom att bjuda in entreprenörerna till träffarna med ungdomarna, både enskilt och i grupp. Företagen har getts möjlighet att presentera sina företag och vad de gör för att ge ungdomarna större möjligheter till behovsidentifiering inom företagens egna verksamhetsområden. Målet för antalet deltagande ungdomar har uppnåtts, det förväntade antalet deltagare på avslutningseventet var lägre än förväntat dock har betydligt fler ändå tagit del av projektet.

Resultat och förväntade effekter

Vi hade ungefär 50 deltagande ungdomar i projektet och sex ansökningar har lämnats in så vitt vi förstått. Vi tror också att samtliga sex är av sådan kvalitet att Vinnova kan bevilja dem finansiering. Vi tror också att minst fyra nya innovationer kommer att sjösättas tack vare Mötetsprojektet. Vi har uppmärksammats av media och är säkra på att flera av våra Pilotprojekt kommer att uppmärksammas då vår medieplan även täcker arbetet i pilotprojekten.

Upplägg och genomförande

Vi lät entreprenörer och behovsidentifierarna träffas i ett tidigt skede. Entreprenörerna fick berätta vad de producerar och de fick också visa upp sina arbetsplatser. Det här gav väldigt bra resultat men vi hade kunnat utöka samarbetet ändå mer. Ett problem vi upplevde var att under den första campveckan var det förhållandevis enkelt att hålla ihop behovsidentifierarna men sedan var de yngre svåra då deras föräldrar styrde över deras sommarlov genom att resa bort. Därför är det bättre att planera aktiviteterna före midsommar och under skolperioden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.