Stabilisering/solidifiering av förorenade sediment och muddermassor, utveckling och kommersialisering

Diarienummer
Koordinator Statens geotekniska institut
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar