Stabilisering och solidifiering av förorenade sediment och muddermassor

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar