Stabilisering av kliniskt relevanta fosforyleringar för immunohistokemi

Diarienummer
Koordinator Denator AB - Denator Biotech
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2010
Status Avslutat