Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stabilisering av kliniskt relevanta fosforyleringar för immunohistokemi

Diarienummer
Koordinator Denator AB - Denator Biotech
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03650

Statistik för sidan