Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Stabiliserade och modulära proteinläkemedel

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Cancer Center Karolinska
Bidrag från Vinnova 2 494 400 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har som mål att i samarbete mellan akademin (CCK) och industrin (SOBI) ta fram termostabila varianter av specifika antikroppsdomäner samt små stabila antikroppsliknande bindare till viktiga immuno-onkologiska målproteiner. Detta görs med innovativa teknologier utvecklade i gruppen där proteinvarianter med eftertraktade egenskaper effektivt kan identifieras.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lyckats nå de mål som sattes för den beviljade anslagsperioden. Vi har identifierat flera stabila antikroppsliknande bindare med fag-display till olika målproteiner som är viktiga inom det immuno-onkologiska fältet. Flertalet av dessa bindare har karaktäriserats in vitro med olika biofysikaliska metoder och har även testats i cellbaserade-system där specifik bindning till cellytan och initial aktivering av immunceller kan ses. Termostabila antikroppsdomäner har lämnats över till SOBI för fortsatt karaktärisering in vitro och in vivo.

Upplägg och genomförande

Ca 40000 kloner av ett mutationsbibliotek med olika varianter av antikroppsdomäner har screenats för ökad termostabilitet med Hot-Cofi. ca 30 kloner med initiala egenskaper som kan lämpa sig för vidare karaktärisering har identifierats. Preliminära smältkurvor har genererats med smältpunkter på 42-66C. Högaffina kandidater har identifierats från vår unika fag-displayplattform mot 7 viktiga målproteiner för immunonkologiterapi. Tre som testats, anti- CD73, PD-L1 och PD1, har visat aktivitet på celler och en har förväntat farmakokinetik i mus.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04145

Statistik för sidan