Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stabila Sn-baserade perovskit solceller med Hög Krafts omvandling Effektivitet

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 1 594 954 kronor
Projektets löptid januari 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det vetenskapliga syftet med detta projekt var att utveckla miljövänliga blyfria perovskit-solceller. Avsikten med detta projekt var också att bredda mina kunskaper genom utbytesstudier vid EPFL. Dessutom hoppas vi att det här projektet kan förbättra mitt akademiska nätverk, presentationsförmåga, kunskapsöverförings- och ledarskapsförmågor, och därigenom ta min akademiska karriär till nästa steg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Flera viktiga vetenskapliga resultat har uppnåtts: vi har effektiviserat tenn-baserade perovskit-solceller genom en efterbehandlingsmetod och utvecklat en ny typ av blyfri dubbelperovskit (Cs2AgBiBr6) med utmärkt värme- och fuktstabilitet. Vi har ingått i nya samarbeten med experter inom olika forskningsområden, som Prof. Anders Hagfeldt från Schweiz, Prof David Cahen från Israel och Prof. Henk J. Bolink från Spanien. Baserat på dessa prestationer har jag blivit erbjuden en ny anställning som biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet.

Upplägg och genomförande

1. Diskutera med experter inom olika forskningsområden för att lösa svårigheterna i experiment. 2. Utbytesstudier vid EPFL för att bredda mina kunskaper inom tillverkning av optoelektroniska enheter. 3. Delta i internationella konferenser för att bygga upp mitt akademiska nätverk. 4. Ge en kurs till doktorander för att förbättra mina färdigheter inom presentation och kunskapsöverföring. 5. Guida doktorander för att förbättra mina ledarskapsförmågor. 6. Delta i kursen "Från forskning till företag" för att lära mig att patentera vetenskapliga resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04100

Statistik för sidan