Stabila Sn-baserade perovskit solceller med Hög Krafts omvandling Effektivitet

Diarienummer 2016-04100
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 1 662 923 kronor
Projektets löptid januari 2017 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Den experimentella målet med projektet är att lösa problemet med toxicitet hos blyperovskiter för solcellsapplikationer. För min karriär, räknar jag med att deltagandet i detta projekt också skulle främja mitt samarbete och ledarskap för att bli en framstående forskare.

Förväntade effekter och resultat

Ett framgångsrikt genomförande av projektet kommer att resultera i utvecklandet av luftstabila, högeffektiva och blyfria perovskitsolceller samt bygga ett nära samarbete mellan Linköpings universitet (LiU) och EPFL i Schweiz.

Planerat upplägg och genomförande

1. Utveckla stabila Sn-baserade perovskiter genom att ersätta den vanligen använda CH3NH3 (MA) katjonen med nya katjon-ligander, såsom (NH2) 2CNH2 (GA). 2. Öka effektiviteten i Sn-baserade perovskitsolceller genom att ersätta TiO2 med SnO2 eller jon-dopad TiO2 som ett elektrontransportskikt (ETL) 3. Bredda omfattningen av min kunskap och samarbete med experter inom olika närliggande områden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.