Stabila Li-jon batterier

Diarienummer 2016-01112
Koordinator MIMSI Materials AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Projektets mål var att påvisa möjligheten att skydda kollektorfolien i litiumjonbatterier från korrosion med anpassade MIMSI-ytbeläggningar i syfte att öka batteriernas säkerhet, livslängd och prestanda. Utvärdering i laboratorieskala har verifierat konceptets funktion på anodsidan och målet anses därmed ha uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

En MIMSI-baserad ytbeläggning har utvecklats för att hindra litium från att legera med aluminiumkollektorfolien vid batteriets anod. Beläggningen visade potential att hindra legering utan negativa effekter från den karbonatbaserade elektrolyten, men skyddet var inte till 100% effektivt. Anledningen är troligtvis defekter i beläggningen orsakade av aluminiumfoliens ytgrovhet. Ett starkt samband mellan beläggningens tjocklek och förbättrad prestanda påvisades. Ytterligare optimering av beläggningen kommer göras baserat på en noggrann kostnadsnyttoanalys.

Upplägg och genomförande

En kravspecifikation för beläggningen togs fram utifrån kundönskemål, information från batteriexperter och litteraturstudier. Utifrån detta gjordes valet av beläggningsmaterialet. Beläggningar av olika tjocklek belades sedan på aluminiumfolie som används för batteribruk under olika processförhållanden. Detta gjorde det möjligt att testa beläggningens reaktivitet och dess effektivitet i att skydda aluminiumkollektorfolien under de förhållanden som råder vid anoden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.