SSPA Ulysses

Diarienummer 2011-00562
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att studera möjligheterna att minska de skadliga utsläppen från fartyg genom att framföra dessa i extremt låga farter, i storleksordningen 5 till 10 knop. I projektet studerades framför allt möjligheterna att anpassa befintliga fartyg till extremt låg fart samt ett fartyg tänkt att byggas år 2020. En stor del av arbetet bestod i att studera hur vinden kan utnyttjas för att nå detta mål. En mycket god uppfattning har erhållits kring detta.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av studien visade, som förväntat, att mycket låg maskineffekt krävs för att driva fram ett fartyg i extremt låg fart, men att en mera normalt installerad maskineffekt krävs för att säkert kunna framföra fartyget i svåra väderförhållanden. För önskade farter kring 7 knop kan man i många fall driva fram ett fartyg med endast hjälp av vinden. Dock är det rent ekonomiskt svårt att försvara installation av vindpropulsorer på grund av långa återbetalningstider.

Upplägg och genomförande

Hela projektet utfördes av ett stort antal partners som representerade olika nödvändiga delar för att kunna genomföra studien: fartygsägare, klassningssällskap, konsulter, universitet etc. Arbetet delades upp i olika paket som de som hade mest kunskap inom området ansvarade för. Inom projektet fanns även en rådgivande grupp som huvudsakligen bestod av rederier. Resultatet från studien finns presenterat i ett stort antal rapporter.

Externa länkar

http://www.ultraslowships.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.