SSPA STREAMLINE

Diarienummer
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - februari 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00876

Statistik för sidan