SSPA BB GREEN

Diarienummer
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 870 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med studien var att visa att man kan ta fram en energieffektiv och miljövänlig passagerartransport utan utsläpp för skyddade vatten, främst med tanke på vatten inom storstadregioner. Målsättningen var även att minimala störningar på omgivningen i form av svallvågor skulle uppnås. En annan viktig faktor var att transportsystemet skulle vara effektivt trots batteridriften, dvs laddningstider skulle inte få påverka verksamheten i negativ riktning.

Resultat och förväntade effekter

Modellförsök har visat att den framtagna skrovkonstruktionen visar väsentligt lägre energiförbrukning än konventionella skrov vilket i och för sig är en förutsättning för att kunna utnyttja batteridrift. Konstruktionen visar även acceptabla nivåer på svallvågor, vilket är viktigt för inre farvatten. Det har även visat sig att det valda framdrivningssystemet är mycket effektivt samt att med modern batteriteknik så klarar man kraven på operationalitet.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har visat sig riktigt, dock har projektet drabbats av flera förseningar mycket beroende på att projektet har stora innovativa inslag såsom tillverkning av prototyp i kolfiber, batteridrift, krav på hög fart m.m. Inledande skrovkonstruktion och verifierande modellförsök samt val av korrekt propulsor har tagit tid men givet projektet en riktig inriktning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.