SSBBS_2015_NM

Diarienummer 2015-03759
Koordinator RH teknik - Gunnarstorp
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Partnerskapande aktivitet

Resultat och förväntade effekter

Kontakter tagna

Upplägg och genomförande

Behovsanalys genomförd enligt plan och utfall utvärderats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.