SSBBS 2015 - Alevax AB

Diarienummer 2014-06080
Koordinator ALEVAX AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Deltagande i Swiss Scandinavian Bio Business Seminar 2015 har gett oss möjlighet att komma i kontakt med stora spelare i vår marknad. Vi har kunnat verifiera marknadsbehov i ett globalt perspektiv och vi har nu en bättre förståelse av synpunkter av investeringsfonder och stora företag i vår bransch.

Resultat och förväntade effekter

Vi har påbörjat kontakter med olika aktörer. Vi kommer att utveckla relationer med en mindre kontrakttillverkare med bra marknadskunskap och med en av största företag i världen. Både har visat stort intresse för vår produkt och kan bidra med betydande insatser till framtidens utveckling.

Upplägg och genomförande

Under förmiddagen har vi kunnat lyssna till presentationer av 5 olika investeringsfonder, några stora företag och några mindre företag. Efter en nätverkningslunch har vi kunnat delta i b2b möten, där vi har träffat enstaka aktörer. Under kvällstid har vi fortsatt med diskussionerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.