SRI-kurs Value creation NABC

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 540 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för SRI-kurs Value creation NABC var att förstå bakgrunden till SRI:s NABC-modell och under koncentrerade former implementera modellen i skarpa case.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att deltagarna kände sig stärkta, inspirerade och kunnigare i ämnet att utveckla forskningsbaserade idéer till tjänster eller produkter, och att göra det genom att tillämpa SRI:s Five diciplines of Innovation, där bla NABC ingår som delmoment tillsammans med Value creation forums (som var ett annat mycket uppskattat delmoment).

Upplägg och genomförande

Kursdeltagarna genomgick under fem dagar en kombination av workshops, föreläsningar och studiebesök. Sista dagen ägnades åt reflektion kring vilka aspekter deltagarna skulle få nytta av när de kom tillbaka till sina hemorganisationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04387

Statistik för sidan