Spridning av lärdomar kring open innovation i storbolag

Diarienummer 2017-04412
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonmiska institutionen
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Lärdomar som dragits i tidigare Vinnova-finansierade studier om AZ BioVentureHub skall paketeras och spridas till relevanta målgrupper; 1) andra verksamma praktiker inom storbolag eller institutioner som redan har initierat liknande verksamheter som AZ BioVentureHub, 2) organisationer som kan ses som väl lämpade för att införa open innovation på liknande sätt som AZ BioVentureHub, samt 3) studenter som kommer bli framtidens ledare inom små såväl som stora företag.

Förväntade effekter och resultat

Projektet interagerar med flera storbolag och institutioner som har startat eller har förutsättningar att starta liknande verksamheter som AZ BioVentureHub. Projektets lärdomar utgör grunden för reflektion och direkt kunskapsöverföring. Där de medverkande praktikerna själva finner det lämpligt kommer dessa lärdomar att nyttiggöras i deras respektive verksamheter. Projektet skriver också ett case, som sedan används i undervisning för att utveckla studenters förståelse för open innovation.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet sammanställer material för spridning, och genomför reflektionsintervjuer med aktörer som bedriver open innovation i storföretag (bl.a. ABB Synerleap, Ericsson). Projektet gör också en kartläggning av andra storföretag som skulle kunna ha nytta av kunskapsöverföringen och söker upp kontakt med dessa för diskussioner (ex. Volvo, Stena etc). Projektet skriver dessutom ett case baserat AZ BioVentureHub, sprider det, och använder det själva aktivt i undervisningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.