Språkskap

Diarienummer
Koordinator Ergonomidesign AB
Bidrag från Vinnova 1 440 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00595

Statistik för sidan