Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Språk i sakernas internet

Diarienummer
Koordinator Gavagai AB
Bidrag från Vinnova 1 898 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Textanalysverksamheten hos företaget Gavagai har gett anledning att djupare undersöka vissa frågor om hur attityd presenteras i text, hur det kopplas till situationella faktorer och hur det förhåller sig till referentialitet och aspekt i text. Detta projekt har implementerat en analysmodell som möjliggör sådana studier. Gavagais teknologi har under året presenterats för flera tänkbara framtida samarbetsparter: forskningsinstitutioner, större och smärre företag.

Långsiktiga effekter som förväntas

(1) Den i projektet implementerade modellen för en rikare språklig särdragspalett för vektorrumsbaserade maskininlärningsmodeller har presenterats i flera internationella sammanhang och har vunnit uppmärksamhet. Resultat från de studier som redan gjorts och kommer göras med dess hjälp kommer visa hur en rikare modell möjliggör snabbare inlärning och mer robust tillämpning. (2) Företaget Gavagai har vunnit mycket större synlighet och Gavagais produkt Explorer som presenterats för forskare och företag under året används nu i flera forskningsprojekt på Stanford.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har främst bestått i implementation och testning av en språkteknologisk analysmodell som tillåter traditionella språkvetenskapliga analyser att infogas i neural maskininlärningsmodeller. Det arbetet har fortgått i stort sett enligt plan. Flera studier för att tillämpa modellen är under gång och ett par har redan publicerats. För närvarande testas modellen för storskalig tillämpning i skarpa industriella projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04061

Statistik för sidan