Språk i sakernas internet

Diarienummer 2016-04061
Koordinator Gavagai AB
Bidrag från Vinnova 1 898 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - november 2018
Status Beslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2016-09-13

Syfte och mål

Detta projekt kommer att studera sådan betydelse hos yttranden som inte refererar till begrepp utan handlar om process, tillstånd, attityd och andra sådana betydelseaspekter. Projektet kommer att implementera en modell som kan hantera kontinuerliga data, t ex från sensorer och apparater distributionellt; formulera en modell för icke-referentiell semantik; associera sensordata med den semantiska modellen; samt öka kontaktytorna mellan forskning på Gavagai med institutioner och företag i Stanfords närhet.

Förväntade effekter och resultat

En formulerad teoretisk modell för icke-referentiell semantik hos yttranden. En experimentell och skalbar implementation av distributionell icke-referentiell semantik som kan hantera situationella data. En serie experiment för att fastställa relation mellan situationella data och icke-referentiell semantik. Vetenskapliga publikationer för det ovanstående. Ett antal formulerade doktorandprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Våren 2017 kommer att användas dels till datainsamling med hjälp av projektet Ground Truth 2.0, dels till utveckling av en implementerad modell som bygger på random indexing såsom den idag används på Gavagai. Forskningsbesöket på Stanford kommer dels inbegripa utveckling av en teoretisk modell för icke-refentiell semantik (i samarbete med institutionen för lingvistik) och fortsatt utveckling av de matematiska grunderna för kunskapsrepresentationen (i samarbete med Pentti Kanerva, upphovsmannen till random indexing).

Externa länkar

http://gavagai.se/labs/situated-language-use/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.