Sports Capture

Diarienummer 2013-04672
Koordinator KUBERA KONSULT AB - Kubera Konsult Skellefteå
Bidrag från Vinnova 497 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utreda potentialen hos modern sensorteknik för tillämpningar inom friidrott. Arbetet har omfattat att förstå kraven som ställs på tekniken och även vilket behov och intresse det finns för en modernisering av existerande mätmetoder. Målet har varit att strukturera idéer och utforma grunden för möjliga mätsystem som skulle kunna generera framtida intäkt och har potential för export. Vi har varit i kontakt med aktörer med breda kontaktnät inom branschen för att öka möjligheterna att finna intressenter som till låg kostnad snabbt kan nå en bred marknad.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lagt grunden för moderna mätsystem som möjliggör för idrottare att direkt mäta sina prestationer. Genomförda mätningar inkluderar hastighet och acceleration hos löpare, tillsammans med möjligheten att framställa 3D-visualisering av utövare i rörelse. Vi har även formulerat idéer för att använda enklare teknik för mätning av höjd över ribban vid höjdhoppsträning. Samtidigt har personer som ska komma att använda morgondagens teknik (tränare, utövare) visat intresse och givit god respons för de metoder som utformats under projektet, med största fokus på löpning.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden formulerades idéer för vilken typ av teknik och metoder som kan lämpas för mätsystem med tillämningar inom friidrott. Vi har haft möten med tränare, sportutövare och andra aktörer för att diskutera vilket behov och intresse som finns för utveckling av sensorbaserade mätsystem. Detta har lett till att fokus skiftat från spjutkastning till löpning. Således utvecklades en enkel prototypvariant av ett mätsystem som mäter faktorer av intresse, anpassningsbart för olika typer av löpträning och med potential att kombineras med annan modern teknik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.