Sportmat

Diarienummer 2014-05520
Koordinator SIA-GLASS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat