Spjutspets Västerbotten

Diarienummer
Koordinator Västerbottens läns landsting
Bidrag från Vinnova 349 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att kartlägga möjligheterna för testbäddsmiljöer. Målet har varit att knyta unik kompetens till utvecklingsmiljöer där tiden från forskning till marknad minimeras.

Resultat och förväntade effekter

Innovationssluss Västerbotten kommer att vara en gatekeeper funktion där man också har knyter till sig en grupp specialister/panel (klinik, akademi, näringsliv) som granskar produkterna innan start för testerna. Varje test tilldelas en projektledare som koordinerar resurser, stöd, och aktörer. Initialt knyts följande testmiljöer till testbädden: Primärvården, Hjärtcentrum, Akutkatastrofmedicinsk centrum, och Cancercentrum.

Upplägg och genomförande

Möten med interna och externa partners i syfte att förankra idén med testbäddar samt i möjligaste mån säkerställa intresse för deltagande vid ett fullskaligt projekt. Identifierat och utvärderat testmiljöer med syfte att identifiera och utvärdera ett antal spetsområden inom hälso- och sjukvård i Västerbotten. Detta har skett genom djupintervjuer med verksamhetschefer inom VLL, chefer inom företag och enklare intervjuer med personal i verksamheterna. Initiala finansieringsmodeller för långsiktig hållbarhet av en attraktiv testbädd i Västerbotten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.