Spintronics och Magneto-Optisk tillämpningar -FAS III

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2013
Status Avslutat