Spinnfilter

Diarienummer 2010-02474
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 655 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ta fram en prototyp av ett spinnfilter för att se om ett sådant är kommersiellt gångbart för att användas vid detektion och generering av spinnpolariserade elektroner. Projektets mål har uppfyllts vad det gäller att verifiera kommersialiserbarheten, att knyta avtal med industriella partners och att ta fram en småskalig prototyp. Inom tidsramen för projektet har dock prototypen inte hunnit testas fullt ut och en fullskalig prototyp är för närvarande under framtagende.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att ett företag för kommersialisering av spinnfilter är bildat, avtal är tecknat med ett företag om leverans av spinnfilter och tester för ev. framtida leverans pågår hos ytterligare en kund. Under kommande år förväntas produktionen av spinnfilter kunna ta fart på allvar och leda till framväxt av ett nytt högteknologiskt företag.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet har varit att genom ett starkt samarbete med ett etablerat företag inom området ta fram en produkt som uppfyller marknadens behov samt utveckla en prototyp som senare går att tillverka i tillräcklig volym och till överkomlig kostnad. I efterhand kan konstateras att de kommersiella målen i projektet varit enklare att uppnå än de tekniska och att steget från forskningsresultat till prototyp varit mer komplicerat än förutsett.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.