Spin Torque Oscillators with oblique magnetization directions

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för fysik
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Att rekrytera en kvinnlig forskare till Göteborgs Universitet.

Resultat och förväntade effekter

Forskaren rekryterades av annat lärosäte i Tyskland.

Upplägg och genomförande

Kandidaten inbjöds till Göteborgs Universitet för att lära känna miljön och diskutera forskningsinnehållet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.