Spin Torque Oscillators with oblique magnetization directions

Diarienummer 2011-01129
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för fysik
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - oktober 2011
Status Genomfört
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie International qualification 2011-04-01

Syfte och mål

Att rekrytera en kvinnlig forskare till Göteborgs Universitet.

Resultat och förväntade effekter

Forskaren rekryterades av annat lärosäte i Tyskland.

Upplägg och genomförande

Kandidaten inbjöds till Göteborgs Universitet för att lära känna miljön och diskutera forskningsinnehållet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.