Spin-off från möbelindustrin till byggbranschen

Diarienummer 2018-04332
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Byggteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Målet är att ta fram prototyper för byggbeslag/förband inspirerade av möbel- och inredningsindustrin och utforska dessa tillsammans med aktörer i branschen.

Förväntade effekter och resultat

Möbel- och byggbranschen har mycket gemensamt. Möbelbranschen har dock större inslag av industriell produktion vilket inneburit produktion till lägre kostnad. Genom att hämta produktionsidéer hos andra branscher finns möjlighet att radikalt förnya och transformera (trä)byggindustrin och därmed effektivisera byggprocessen. Historiskt sett har branschöverskridande spinoffeffekter visat sig generera framgångsfaktorer.

Planerat upplägg och genomförande

En nulägesanalys genomförs som bearbetas med inbjudna aktörer. Analysen ska resultera i en prototyp som ska ge ett montage med hög precision på ett självcentrerat sätt. Prototypen kommer att förfinas och presenteras för en större grupp. Värdeord att förhålla sig till är: värdekedjor, produktionssystem, produkter, tjänster och metoder. Värdering ska även utföras inom områdena: fukt, hållfasthet, brand och demonterbarhet. Ett konsortium kommer att bildas som har intresse för att utveckla potentiella lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.