Spillvärme till elektricitet

Diarienummer 2015-01562
Koordinator CLIMEON AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - juni 2015
Status Avslutat