Spektral Tryckning av Färgprover

Diarienummer
Koordinator Voxvil AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04188

Statistik för sidan