Spektral Tryckning av Färgprover

Diarienummer 2009-04188
Koordinator Voxvil AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2011
Status Avslutat