Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID?

Diarienummer
Koordinator Gesynta Pharma AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Gesynta Pharma AB har, tillsammans med expertis från Swetox/RISE, undersökt kardiovaskulär säkerhet hos läkemedelskandidaten GS-248. Mikrosomalt Prostaglandin E syntas-1 hämmaren GS-248 hade ingen negativ påverkan på hjärtkärlfunktion i en regulatorisk farmakologisk djurmodell.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har gett en grund för fortsatt finansiering till och med Fas 1. Dessutom har resultaten ingått i en godkänd Fas 1 ansökan till läkemedelsverket. Den Fas 1-studie som därmed inletts kommer att utgöra bolagets huvudsakliga tillgång vid en eventuell utlicensiering eller försäljning.

Upplägg och genomförande

Ett kontraktslaboratorium (LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH & Co.) genomförde den kardiovaskulära säkerhetsstudien som utvärderades av expertis från Swetox/RISE. Analys av prover, behandling av data från studier, samt presentation av data för myndighet, investerare och potentiella partners har utförts av Gesynta, KI och RISE.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00228

Statistik för sidan