Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID?

Diarienummer 2018-00228
Koordinator Gesynta Pharma AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Projektets syfte är att fastlägga att en mPGES-1-hämmare är säker i en regulatorisk farmakologisk modell, och att hämmaren har en positiv effekt på kärlmediatorer.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten skall ge en bas för att kunna gå in i klinisk prövning i människa samt attrahera fortsatt finansiering.

Planerat upplägg och genomförande

Gesynta Pharma AB avser att, tillsammans med expertis från Swetox, fastställa att en mPGES-1 hämmare visar god kardiovaskulär säkerhet i en regulatorisk farmakologisk modell (hund). Denna undersökning kopplas till mätning av läkemedelskandidatens inverkan på eikosanoidprofil samt andra kärlpåverkande mediatorer för att erhålla ett mekanistisk konceptbevis.

Externa länkar

www.gesynta.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.