Spastiflex: kvantifiering av spasticitet och differentiering av muskel och neuronal orsak.

Diarienummer 2008-02582
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 1 999 998 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2012
Status Avslutat