Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Spårning av granulära produkter med hjälp av RFID

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 056 269 kronor
Projektets löptid juli 2008 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att studera hur radiofrekvensidentifikation (RFID) kan användas till att spåra granulära produkter, exemplifierat med masugnspellets.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets förväntade resultat är att tillräckligt god spårbarhet för att man ska koppla kunders erfarenheter av granulära produkter till processsinställnigar vid produktion, trots att produkten passerat en distributionskedja bestående av mellanlager, olika transportsätt och lagerstorlekar.

Upplägg och genomförande

Projektet inkluderar bland annat: Test & design av antenner för spårbarhetsändamål, Design och tilverkning av RFID transpondrar med densitet och form motsvarande pellets, Spårbarhetsstudier i produktsilor, Spårbarhetsstudier från pelletsverk till båt, samt Studier med transponders som inkluderar sensorer för mätning av fysiska egenskaper exempelvis tryck och temperatur.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00858

Statistik för sidan