Spark i Silicon Valley

Diarienummer 2015-04904
Koordinator Glowbal Brain AB
Bidrag från Vinnova 48 119 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Vårt huvudsyfte med att delta i TINC var att vi ville tillgodogöra oss kritisk kunskap för att utveckla vår plattform, nå marknaden, nå investerare samt få förståelse för förutsättningarna på den amerikanska marknaden. Våra mål var: * Att skapa förståelse och erfarenhet inför vårt inträde på den amerikanska marknaden. * Att bygga kunskap och kontakter för att effektivare kunna etablera permanent närvaro i USA. Vi anser att vi i och med TINC har tillgodogjort oss kunskap och erfarenhet i sådan omfattning och på ett sådant sätt att målen kan anses uppfyllda och att vi uppnått vårt syfte.

Resultat och förväntade effekter

Vi har efter TINC utvärderat och i viss mån omvärderat vårt arbete i bolaget. Vi känner att vi har fått verktyg för att arbeta mer effektivt och att vi bättre kan jobba gentemot marknaden. Det har inneburit vägval och förhållningssätt som direkt inverkar på framtida möjligheter. Genom den kunskap och erfarenhet som TINC gav, samt med hjälp av de kontakter som skapades så är vi betydligt bättre rustade för att göra rätt val och ta rätt beslut. Vi har professionaliserats i vårt företagande och känner oss tryggare i rollen som entreprenörer.

Upplägg och genomförande

Upplägget med TINC var bra och gav en bred uppsättning av verktyg för att driva startups. Den spetskompetens som vi erbjöds i form av coacher och föreläsare hade inte varit möjlig för oss att få på annat sätt. även den inspiration det innebar att bo och verka i Silicon Valley är mycket viktigt. Tidsspannet, en månad, kändes som ett minimum för att på allvar börja förstå kulturen och ta sig in i nätverken. Det hade varit önskvärt att få möjlighet att gå än djupare in på det egna företagets situation med en dedikerad coach med erfarenhet från vårt affärsområde.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.