SpaceTime-CERO

Diarienummer 2012-00316
Koordinator ROBÉRT CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Under projektets gång har utveckling av de funktioner som beskrevs i projektbeskrivningen som möjliggör en närmare integration av CERO-processen med Space-Time systemet genomförts. Testning med kunder har inletts för de två första funktionerna (resvaneundersökning, filtreringav resval) och den tredje funktionen (Benchmarking-modulen) kommer att testats inom ett av energimyndihgeten finansierat projekt under våren 2013.

Resultat och förväntade effekter

Etapp 1 och 2 (resvaneundersökning, filtrering av resval) har genomförts och testning med kund har inletts. Etapp 3 har utvecklats och kommer att testas i ett av Energimyndigheten finansierat projekt under våren 2013.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som ett utvecklingsprojekt där Markus Robért Consulting AB och SpaceTime Communication AB tillsammans har utvecklat 1. En koordinatbaserad resvaneundersökningsenkät; 2. En modul i SpaceTimes resvals/boknings system som möjliggör styrning av resval via implementering av resepolicy; 3 En webbbaserad community som möjliggör benchmarking mellan aktörer som genomgått CERO-analyser. SpaceTime Cmmunication har genomfört interaktionsdesignen och programmeringen de olika etapperna och systemen har testats med befintliga kunder till de båda företagen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.