Space instruments to unveil multiscale couplings in the Earth´s upper atmosphere

Diarienummer 2016-04094
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH EES
Bidrag från Vinnova 1 098 566 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att vidareutveckla projektledarens kompetens inom rymdinstrument. Arbetet är kopplat till tre pågående rymdprojekt som studerar kopplingar på flera skalor som finns i övre atmosfären/jonosfären. Projektledaren kommer att arbeta med analys av elektriskfält och plasmadata från SPIDER sondraket, kalibrering av CCD-sensorer och optisk linjering av teleskåp på MATS-satelliten, samt kalibrering och simulering av fotoelektronströmmen för partikeldetektorer på PMWE sondraket.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekten är utvecklingen av projekledaren som självständig forskare, samt bidrag till projekten. SPIDER analysen kommer leda till konferensbidrag vid EISCAT möte i maj 2017, och tidskriftspublikation under 2017. Arbetet med optiska tester för MATS-satelliten ska sammanställas som posterpresentation vid SPIE-konferensen (juni 2018). Kalibrering och modellering av fotoströmmen för PMWE ska presenteras vid ESA PAC möte i juni 2017, samt publiceras senast i början av 2018.

Planerat upplägg och genomförande

Alla tre projekt ligger bra i förhållande till varandra, och ger inblick i olika faser av instrumentprojekt. MATS-satelliten ska integreras och testas under 2017 och 2018, medan uppskjutningen av PMWE raketen ska ske i oktober 2017. Arbetet är uppdelat mellan tre projekt, med fokus på PMWE partikeldetektorn under första halvan av 2017, med besök vid IAP. Kortare besök ska avläggas till Omnisys, för förberedelse av MATS teleskåp arbetet. Analysen av SPIDER data ska pågå parallellt med de två andra projekten, som kommer ha mer fast tidplanering, åtminstone gällande experiment.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.