Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Space instruments to unveil multiscale couplings in the Earth´s upper atmosphere

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH EES
Bidrag från Vinnova 1 098 566 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet fokuserade på utveckling av vetenskaplig instrumentering för studier av Jordens övre atmosfär. Det innefattade utveckling av en detektor för meteorrökpartiklar (Meteor Smoke Particles) som flugits på en sondraket till mesosfären, kalibrering av CCDer för MATS satellit som ska studera luftsken och nattlysande moln i mesosfären, samt plasmaprober på sondraket för norrskensstudier. Alla delprojekt har slutförts eller fortlöpt enligt plan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet direkt anknyter till framgångar av svenska rymdprogrammet, genom att bidra till projekt inom natinella sondraket och ballongprogrammet (SPIDER) och nationella småsatellitprogrammet (MATS). Samarbete med IAP i Tyskland öppnar möjligheter att samarbeta med deras raketprogram. Som delresultat av projektet kan ses att IAPs instrument ska vara del av omflygningen SPIDER sondraketen under 2020. Resultaten från första SPIDER flygningen visade möjligheter med flerpunktmätningar i norrskensplasma, vilket är ett viktigt framsteg inom jonosfärsforksningen.

Upplägg och genomförande

På grund av förseningar i några av projekten (PMWE upskjutningskampanjen senarelagt från hösten 2017 till april 2018, förseningar i MATS-arbetet), har ursprungliga tidplanen anpassats till detta. Försening av PMWE uppskjutningen har lämnat ganska lite tid för datanalys inom tidsramar för VINNOVA projektet, men analysen är pågående och ska slutföras av forskaren.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04094

Statistik för sidan