SP Human Factors Center

Diarienummer 2013-04620
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 355 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet utredde möjligheter att etablera ett human factors labb i Sverige med inriktning mot medicinteknik. I labbet kommer man att kunna simulera olika vårdmiljöer och situationer för att göra verklighetstrogen testning med användare. Detta är ett led i att skapa produkter med hög användbarhet anpassade för rätt målgrupp och miljö, därmed minimeras risken för felanvändning och patientrisk. Projektet kartlade liknande verksamheter och diskuterade behov med produktutvecklande företag inom medicinteknik. Labbet planeras även att användas för utbildning.

Resultat och förväntade effekter

SP Human Factors labb erbjuder tre möjligheter - Verkliga vårdmiljöer vid kliniska träningscentra på sjukhus - Portabelt labb - sätts upp i önskad miljö, även utomlands - Labb hos SP i Borås testning av andra produkter än medicintekniska Myndigheters krav på uppfyllande av standarder vad gäller arbetsprocesser runt användbarhet (ISO 62366) ökar gradvis. Därmed bedömer vi att efterfrågan på denna tjänst kommer att öka och att labbet kommer bidra till ökad export genom att globala standarder för produktutveckling följs, samt locka utländska företag till Sverige.

Upplägg och genomförande

Under projektet har studiebesök avlagts vid andra användbarhetstestlabb, samt vid sjukhusens kliniska träningscentra och innovationsslussar. Företag av olika storlek har intervjuats angående sina behov av tjänster och labbmiljöer. Ett pilot-test med 30 testpersoner i hyrda lokaler har genomförts och lärdomar har dragits från detta. Bl a har vi lärt oss att lokalen måste vara lätt att ta sig till logistiskt, ligga i en region med många möjliga testpersoner, hyra ut lokalen dygnet runt inkl helger och att labbet bör vara en innovationsverkstad utöver ren användbarhetstestning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.