Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sortering av virke för högförädlade träprodukter (Gradewood)

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 1 530 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande målsättning är att öka träs konkurrenskraft som konstruktionsmaterial. Delmålen kan sammanfattas så här: *Utveckla och utvärdera nya koncept för hållfasthetssortering av virke. *Tydliggöra potentialen och förutsättningarna för att använda out-put control. *Ta fram hållfasthetsklasser för specifika byggtillämpningar. *Bättre förståelse för kvistars inverkan på hållfastheten. *Samsyn då det gäller data för europeisk sortering. *Föreslå nya skrivningar av standarder för sortering.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat är: *Noggrannare sorteringstekniker som kan vidareutvecklas av maskintillverkare. *Nya koncept för hållfasthetssortering av virke. *Underlag för sorterande industri att optimera råvaran för byggprodukter. *Harmonisering av data för virke från europeiska länder.

Upplägg och genomförande

Projektet består av följande 6 delprojekt: WP1: Fysikaliska modeller för inverkan av defekter (SP deltar ej) WP2: Förberedande analys SP kommer att analysera hållfasthets, styvhets och sorteringsdata på det sätt som projektdeltagarna föreskriver. WP3: Experimentellt arbete I denna WP kommer befintliga data från WP2 att kompletteras. SP kommer att hållfasthetsprova virke från scannade stockar. WP4: Statistisk analys Analys av provningsdata. WP5: Modellering och utveckling av sorteringsprocesser SP leder denna WP. Implementering av out-put control kommer att utvärderas. I samverkan med industri kommer möjliga nya koncept för hållfasthetssortering att utvecklas och utvärderas. WP6: Resultatspridning Projektet kommer att resultera i både vetenskapliga artiklar och publikationer i fackpress.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01626

Statistik för sidan