Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sortering av virke för högförädlade träprodukter (Gradewood)

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 1 530 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 28 februari 2022

Diarienummer 2007-01626

Statistik för sidan