Solve issues with compliance with expert system

Diarienummer 2016-01106
Koordinator Instant Advice AB
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en plattform för tjänster som via mobiltelefonen skall bidra till att personer som genomgår en egenvårdsbehandling får bättre förutsättningar att uppnå ett förväntat resultat. Målet med projektet var att utveckla en första version av plattformen som skall kunna anpassa för olika typer av egenvårdsbehandlingar. Projektets resultat blev en första version av den specificerade plattformen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att vi nu kan komma vidare i arbetet med främst en kund inom läkemedelsbranschen för att konfigurera och anpassa plattformen och de ingående funktionernas för att hantera påverkan på individers beteende under en specifik egenvårdsbehandling.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes övergripande i 5 arbetspaket. AP 1 (Kravspec) Färdigställande och godkännande av kravspecifikationer. AP 2 (Arkitektur) Grundläggande arkitektur för plattformen implementerades. AP 3 (Delfunktioner) De olika delfunktionerna i plattformen implementerades, verifierades och validerades. AP 4 (Slutgodkännande) En komplett version av plattformen valideras. AP 5 (Överlämning) Överlämning görs till följprojekt för konfigurering och uppdatering för release av kommersiella tjänster.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.