Solvatten Innovative Sweden i Rio

Diarienummer
Koordinator Solvatten AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Solvatten AB är ett företag som verkar för en hållbar utveckling i både samhälle och miljö. Behovet för produkten Solvatten i Brasilien är stort och vi vill samarbeta med Brasilianska företag och organisationer som delar våra grundläggande värderingar. Solvatten AB har genom att delta i Rio 2012 en större förståelse för hur vi ska utöka vår närvaro i Brasilien och på den Latin Amerikanska marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Solvatten AB har nu ett utökat kontaktnät och det finns en ökad kännedom om produkten Solvatten i Brasilien. Vi har genom besöket samlat underlag att utveckla en strategi för en lovande marknad. Affärsplan kommer tas fram i samarbete med de Brasilianska aktörer som vi finner mest lämpliga.

Upplägg och genomförande

David Wadström från Solvatten AB, projektledare, deltog och presenterade företaget på konferensen Sustainable Innovation. Kunskapsinhämtning från presentationer, möten, matchmaking event, demonstration av Solvatten och den mediaexponering som gjordes tillgänglig med hjälp av Svenska Institutet bidrog till ett övergripande gott resultat där nu uppföljning sker med relevanta partner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01406

Statistik för sidan