Solutio-förbättrad åderbråckskirurgi via nytt medicintekniskt instrument

Diarienummer
Koordinator MEDVASC AKTIEBOLAG - MedVASC AB
Bidrag från Vinnova 1 956 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medicintekniska samverkansprojekt - 2017

Syfte och mål

Projektet Solutio bygger på att använda befintlig "Gold standard" teknik för åderbråcks behandling, dvs minimalinivasiv kirurgi med laser,men på ett nytt och innovativt sätt. Vi har utvecklat ett medicintekniskt instrument, Solutio, som gör det möjligt att ge smärtlindring inifrån kärlet inför behandlingen. På insidan av kärlväggen finns inga smärtreceptorer. Detta kommer att innebära förenklad smärtfri behandling av åderbråck för patienterna samt en effektivisering och resursminimerande teknik för sjukvården.

Resultat och förväntade effekter

MedVasc AB har i projektet Solutio bevisat att alla våra antagande om utvecklandet av tekniken och utfallet att använda tekniken har infriats. Den tekniska framgången leder till att en kommersiell produktion kan planeras av Solutio. Det kliniska utfallet av studien visar att Solutio är en fungerande produkt och att patienter och sjukvården framöver kommer att kunna dra nytta av de förbättringar Solutio kan erbjuda med effektivisering av vården för alla parter.

Upplägg och genomförande

Projektplanen har följts och tidsramarna har klarats av. Att driva projektet i tre parallella spår med teknikutveckling av produkten med laboratorie- och djurförsök samtidigt som regulatorisk planering och informationsarbete pågått har inneburit en belastning på projektledningen och inneburit att externa konsulter har fått användas i större utsträckning än planerat. Detta omfattar också arbetet med design, planering och genomförandet av FIM-studien. Tillsammans har detta inneburit att kostnadskalkylen inte hållit utan nya externa pengar har fått tillföras projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 februari 2020

Diarienummer 2017-04668

Statistik för sidan