Solstaden - Testbädd för solceller i urban miljö

Diarienummer 2013-01913
Koordinator Stockholms stad - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att påbörja en etablering av en testbädd och att påbörja etableringen av en intressentgrupp och affärsmodeller för framtida samarbeten i en testbädd. Syftet var också att påbörja forskningsområden med hjälp av den data projektet genererat, liksom att undersöka förutsättningarna för olika tjänster såsom visualisering, driftsövervakning, kartfunktioner och datainsamling. Samtliga dessa områden har påbörjats och det finns goda anledningar att fortsätta arbetet och göra testbädden till en samlingspunkt för intressenter, då detta saknas i landet.

Resultat och förväntade effekter

Eftersom marknaden för produkter och tjänster för solel är svag är det naturligt att en offentlig aktör som Stockholms stad till en början garanterar långsiktighet i en testbädd, tills andra aktörer tar över. Det ger en stabilitet åt marknaden som testbädden kan generera. Tanken är att testbädden ska fungera likartat som Energicentrum i Stockholms stad (där projektledningen finns): ett nav och en arena för de intressenter som deltar. Testbädden har fått karaktären av en arena där olika leverantörer, kunder och beslutsfattare kan mötas och lära om de behov som finns.

Upplägg och genomförande

Förutsättningarna för en utvecklad tjänstemarknad bedöms som goda. För utvecklingen av nya innovationer på produktområdet bedöms läget som osäkrare, pga en svag svensk marknad och ett stort internationellt försprång. Efterfrågan på tjänster finns redan, tex dataöverföring som uppfyller kraven för elcertifikat, visualiseringstjänster och solkartor, men få eller inga leverantörer svarar mot kraven. Den forskning och utveckling som bedrivs är tillämpad och marknadsinriktad och kompletterar den grundforskning som bedrivs på andra håll. Behovet av tester in vivo är stort.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.