Solcellslösning för nationell och internationell krisberedskap - kravverifiering & implementering

Diarienummer
Koordinator HiNation AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har konstaterat både behov och efterfrågan av en energilösning för fältpersonal, men aven andra grupper inom kris- och beredskaphantering. Arbetet understryker även vikten av anpassning till målgruppens behov, med tanke på den utsatta situation och ofta påfrestande och svåra villkor som är fältpersonalens vardag. Vi har funnit nya kunder och påbörjat flera samarbeten med tester i fält, som sannolikt kommer leda till en mer omfattande utvecklingsprocess och utökade affärer för HiNation AB.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett stärkt produkterbjudande till en för HiNation ny, stor och köpstark kundgrupp inom säkerhet- och krisberedskap. Dessutom ser vi en mycket stor nytta i den ökade kundkontakt som projektet möjliggjort, där vi kan vi kunnat verifiera vilka tekniska egenskaper och funktioner som kunderna prioriterar och vilka områden som behöver vidareutvecklas framöver för att skapa en ännu mer attraktiv lösning för dessa kundgrupper.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört djupintervjuer med representanter från ett stort antal organisationer verksamma på området, i Sverige men framför allt på den internationella marknaden, där de större aktörerna befinner sig. Med den förvärvade kunskapen har vi arbetat vidare med produkten för att i vissa fall genomföra tester på olika grupper inom målgruppen. Testerna kommer delsa att resultera i användning av HiLight som den är, men även krav på ytterligare utveckling. Målgruppen är omfattande och behoven stora, vilket betyder en stor och intressant utvecklingspotential för HiNation AB.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.