Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sökning och analys i realtid av stora mängder strömmande mätdata

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 9 840 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

En prototyp utvecklas av strömsökmotor (DSMS) för att söka bland strömmande mätdata från enheter inbyggda i olika typer av tekniska system, såsom fordon, maskiner, instrument och verktyg. Sökmotorn skall vara skalbar och hanterar enormt stora datavolymer. Arkitekturen är distribuerad med automatiskt parallelliserade bearbetningar. Systemet kommer att stödja domänberoende filtrering och analys för informationsutvinning från sökta data.

Långsiktiga effekter som förväntas

Teknologin förväntas ökat effektivitet och kvalitet hos svensk verksstadsindustri, gruvindustri och fordonsindustri. Teknologin möjliggör bättre kvalitet av levererade produkter, med lägre underhållskostnader och mindre driftstörningar. Nya datainsamlingstjänster kan etableras. Produkter kommer att omkonstrueras och material i hårdvaror att återvinnas.

Upplägg och genomförande

Först görs en förstudie av state-of-the-art inom DSMS och trådlösa kommunikationssystem. Baserat på behovsanalysen specificeras funktionalitet och krav för strömsökmotorn. Ett prototypsystem designas baserat på möjliga designalternativ och existerande systemkomponenter och forskningssystem. Domänspecifika sök- och analysoperatorer designas baserat på industribehoven. För utvärdering av prestanda utnyttjas en standard provbänk (benchmark) för strömmande data. Ny provbänk utvecklas baserad på simulerade industriella data som inkluderar valda sök- och analysoperatorer. Prototypsystemet implementeras och evalueras i akademisk miljö med användning av provbänkarna. Baserat på resultaten från analysen designas en ny, förbättrad version av prototypsystemet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02916

Statistik för sidan