Sökdriven öppna data och samlingsportal för vidareutnyttjande - Örebro kommun

Diarienummer 2012-01676
Koordinator Örebro kommun - Kommunledningskontoret, Informationsavdelningen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att etablera Lucene solr som grund i en plattform för att indexera data samt skapa en portal för spridning av öppna data (CKAN). Projektets huvudsyfte var att ta fram en plattform för att samla in, bearbeta och publicera källor som öppna data, baserad på sökteknik. Sekundära syftet var att utvinna kunskap. Plattformen finns på plats i VGR och det är fullt möjligt att söka och hämta ut öppna data från Tillgänglighetsdatabasen. Kontinuerlig och dokumenterad information om hur vi i projektet gått tillväga finns också att läsa, så kunskapen om detta har vi tagit tillvara.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en fungerande och skalbar plattform för att indexera en källa (TD) och möjlighet att tillgängliggöra denna genom en standardiserad plattform för spridning. Vi har också utvecklat en koppling till databasen samt skapat ett rest/soap-API. Projektet omfattade också en portal för spridning av öppna data (CKAN). Eftersom vårt projekt har ett transparent förhållningssätt så har vi satsat på att kommunicera ut information om det i våra kanaler. Vi har också tagit fram en kommunikationsplan och budskapsplattform. Resultatet är att vi uppnått det vi avsåg att uppnå.

Upplägg och genomförande

Västra Götalands region (VGR) har en nationell enterprise search lösning baserat på Solr (TD) och har nu tillsammans med örebro kommun förberett möjligheten att kunna utnyttja denna plattform för öppna data. Under projektperioden dokumenterade utvecklarna kontinuerligt vad de gjorde samt rapporterar till örebro kommun om vad som utvecklades. Information om anläggningar och inventering av lokaler fördes ut från TD via två api. Man byggde sedan vidare på dessa api. Den utveklingen ledde till att man som användare av TD kan hämta ut tillgänglighetsinformationen i form av öppna data.

Externa länkar

Videoklipp - kort presentation om projektet och dess resultat Detta är en sökdriven tjänst för att offentliggöra tillgänglighetsinformation om olika anläggningar i Sverige. Manuell uppsättning av CKAN finns tillgänglig här.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.