Soil Measurement System

Diarienummer
Koordinator SenseAir AB
Bidrag från Vinnova 465 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03957

Statistik för sidan