Soft Link Architecture (SOLAR)

Diarienummer 2013-03685
Koordinator QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB - QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 420 800 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

De första målet för projektet var att ta fram en implementation som visar att konceptet med en flexibel basbandsplattform är lämpligt för mikrovågs-backhaul. Det andra målet var att utveckla IPR inom området. En flexibel hårdvaruplattform baserad på en kombination av programmerbar logik och specialiserade signalbehandlings processorer har utvecklats och ett mikrovågsbasband har implementerats. även IPR i form av algoritmer och deras implementation har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet är en flexibel hårdvaruplattform som med dagens teknologi ännu inte är lämpligt för mikrovågs-backhaul produkter. Med små ändringar går det dock att använda plattformen för radarapplikationer. I dag vidareutvecklas SOLAR-plattformen inom Qamcom till en kommersiell radarprodukt. Kunskapen kring algoritmer för mikrovågs produkter och deras implementation tas vidare både i kommersiella projekt inom Qamcom och inom Horizon 2020 forskningen. Idag jobbar mer än 10 personer vidare med resultat från SOLAR inom Qamcom, varav 8 har anställts under 2014.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har vi haft mycket dialoger med telekomindustrin och relevanta komponenttillverkare för att ser vart utvecklingen går. Mot slutet av projektet blev det tydligt att en kommersiell backhaul-produkt baserad på den valda plattformen kommer att blir svår att realisera inom de närmsta två åren. Vi valde därför att skifta fokus något mot slutet av projektet för att kunna kommersialisera hårdvaran som radarplattform istället.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.