Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Socialt hållbart innovationsstöd för Sveriges innovationsfrämjare

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet bidrar till att öka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjande aktörer att stötta förverkligandet av nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar och globala hållbarhetsmål. Detta har uppnåtts genom att utforma konceptet "Framtidsformande innovationsstöd" ("Transformative innovation support" på engelska). Det är fritt tillgängligt för innovationskontor, inkubatorer, science parks och andra innovationsfrämjare i Sverige och internationellt, via den webbplats som skapats (www.framtidsformande.se och www.transformativeinnovation.se).

Resultat och förväntade effekter

Projektets främsta resultat består av konceptet "Framtidsformande innovationsstöd"/"Transformative innovation support" som fritt kan användas av innovationsfrämjare i Sverige och internationellt för att stötta förverkligandet av sociala innovationer och socialt hållbara innovationer. Projektets förväntade effekter består av ökad förmåga hos innovationskontor, inkubatorer, science parks och andra innovationsfrämjare att bidra till hållbar, inkluderande innovation och utveckling.

Upplägg och genomförande

Konceptet har utvecklats genom en kontinuerlig dialog mellan projektparter från akademi, näringsliv och samhälle. Designers med specialistkompetens inom social och grafisk design har utformat konceptet. Projektparterna har även bidragit till att sprida konceptet till olika innovationsfrämjare, genom workshops, nyhetsbrev m.m. Spridningen fortsätter efter projektet slut, bl.a. genom ett nationellt seminarium för innovationsfrämjare och kommersialisering av kringtjänster till konceptet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04490

Statistik för sidan