social@risk -a web-based platform for managing social and environmental risks

Diarienummer 2015-05421
Koordinator GLOBALWORKS LUND AB
Bidrag från Vinnova 497 840 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Globalworks Lund AB utvecklade under 2016 en internetbaserad plattform för omvärldsbevakning av miljö- och sociala risker. Systemet varumärkesskyddades under namnet social@risk. social@risk läser sociala medier, bloggar, virtuella anslagstavlor, klagomålssidor etc. Systemet kan extrahera information och klagomål relaterat till specifika platser, industrier eller företag. social@risk har utformats för att övervaka efterlevnaden av lagstiftning, företags uppförandekoder och ansvarstagande i den globala produktionen.

Resultat och förväntade effekter

Prototyputvecklingen av social@risk nådde alla de delmål uppsatta för 2016. Systemet samlar stora mängder relevant information. Med hjälp av en machine-learning-algoritm kategoriseras inhämtad information. Vi även tillämpar komplexa beteenderegler för att identifiera sociala och miljörelaterade problem. Data från systemet sparas simultant i en relationell databas, s@rdata. Experter kan använda s@rdata för att jämföra ämnen, användare och tidsperioder samtidigt som s@rdata är ett gränssnitt där experter vidare kalibrerar regler och algoritmer.

Upplägg och genomförande

Mjukvaran till social@risk och designen av s@rdata gjordes parallellt under 2-3 veckors perioder åtföljda av manuell kvalitetssäkring och utvärdering. Globalworks utförde ett pilotfall, ett fall med en betydande historia inom svensk offentlig upphandling och med kännedom av den nationella samordnaren för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Under detta första utvecklingsår har plattformens funktion säkerställts. I nästa fas ska social@risk och s@rdata marknadsanpassas och vidareutvecklas i nära samarbete med utvalda klienter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.