Social och spontan event-ticketing

Diarienummer 2014-04972
Koordinator Spontano AB
Bidrag från Vinnova 486 500 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utföra de åtgärder som vi i en förstudie konstaterat skulle ge störst möjligheter till tillväxt för Spontano. Dessa två åtgärder var att öka relevansen i tjänsten genom att göra upplevelsen anpassad för varje användare, samt att lägga till ett socialt lager för att inspirera till sociala köp. Projektets bägge delar har slutförts enligt plan och Spontanos användare har nu en mer skräddarsydd upplevelse!

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten av projetet är ett högre återkomst bland användare och i slutändan högre konvertering till köp. Redan nu ser vi att användare spenderar mer tid i tjänsten och kommer tillbaka i högre frekvens än innan dessa åtgärder implementeras.

Upplägg och genomförande

Projektet baserades på en förstudie som konstaterat behovet, därför kunde vi inleda projektet med att direkt fastställa en målbild och kravspecifikation. Därefter mappade vi upp externa och interna datakällor och en infrastruktur för att hantera datan. Slutligen byggde vi rekommendationsmotorn samt det sociala lagret och itererade med testning internt och med externa testare.

Externa länkar

iOS app Webapp Android app

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.