Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Social license to operate

Diarienummer
Koordinator Georange - Föreningen Georange
Bidrag från Vinnova 1 499 999 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I arbetet med att operationalisera begreppet SLO har vi utgått från några fastställda rubriker utifrån ett forskarperspektiv. Dessa rubriker är: Begreppets historia och utveckling, SLO-begreppets roll i Sverige, Vad innehåller en SLO, Hur förhåller sig SLO till stat och regelverk, SLO och lokalsamhället, SLO och Hållbar utveckling samt SLO begreppets användbarhet i en svensk kontext. I arbetet med att etablera Mötesplats STRIM har 13 längre samtal/intervjuer genomförts.

Långsiktiga effekter som förväntas

SLO är ett diffust, svårtolkat och omtvistat begrepp. Vi föreslår istället rubriken ”Relationer med omgivande samhälle” som väl avspeglar innehållet i det nuvarande kapitlet om SLO. I arbetet med att ta fram underlag för ”Mötesplats STRIM” genomfördes an rad insatser hos intressenterna. Seminariet /workshopen planerades till 170919 i Luleå. Vid en genomgång av anmälda deltagare uppmärksammades att viktiga parter saknades, därför ställdes seminariet in.I närtid planeras dock ett samarrangemang med GEORANGE och Sametinget som arrangörer

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat på två partners, Georange som huvudprojektledare samt ansvarig för arbetet med Mötesplats STRIM och LTU som forskarkoordinator. Genom detta upplägg har vi lyckats genomföra de aktiviteter som beskrevs i projektansökan. Vi lyckades dock inte genomföra Mötesplats STRIM då vid en genomgång av anmälda deltagare uppmärksammades att viktiga parter saknades. Eftersom grundidén är en mötesplats med olikheter valde vi att ställa in seminariet. I närtid planeras dock ett samarrangemang med GEORANGE och Sametinget som för en liknande mötesplats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04824

Statistik för sidan